คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

16 January 2018

เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. ภาควิชาวิทยาการ และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด โดยมีคุณเด่นศักดิ์ นวรัตนไพบูลย ์ผู้ช่วยอำนวยการสายงานโรงงาน ให้การต้อนรับ

         

Connect with us

Social Media Channels