คณะเยี่ยมชมจาก สมาคมวิศกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น

18 January 2018

เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิศกรรมยานยนต์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น สาขาย่อยคันโต (JSAE Kanto Br.)  เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด  โดยมีคุณอัจฉรา บุบผามาลา   ผู้จัดการแผนก Lab Center และ เจ้าหน้าที่ R&D ให้การต้อนรับ

 

Connect with us

Social Media Channels