คณะเยี่ยมชมจาก ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 January 2018

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น. ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด โดยมี นายพูลศักดิ์ วุฒิกุล ผู้อำนวยการสายงาน R&D - Quality ให้การต้อนรับ


 

 

Connect with us

Social Media Channels