ข่าวสาร
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
คณะเยี่ยมชมจาก ​ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก สถาบันยานยนต์
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก สมาคมวิศกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
READ MORE
ซัมมิท โอโต บอดี้ และบริษัทร่วมทุน เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
 
READ MORE
ซัมมิท มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา อาหารกลางวัน และรองเท้าเพื่อน้อง
READ MORE
บทสัมภาษณ์ ผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน ปี 2558
READ MORE
บทสัมภาษณ์ SMART FOCUS ปี 2557
READ MORE
บทสัมภาษณ์ CEO AGENDA ปี 2557
READ MORE

Connect with us

Social Media Channels