ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และผลตอบแทน
 เครื่องแบบพนักงาน
 รถรับ - ส่ง
 อาหารกลางวัน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
  ประกันชีวิต
 โบนัสประจำปี
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 เงินเกษียณอายุ
 เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
 เงินยืมฉุกเฉิน
 ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
 ลาเพื่อการศึกษาบุตร
 ลาสมรส
 ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

Accounting Section Manager (Location at Eastern Seaboard Rayong)

ประสบการณ์ : 5 Years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Eastern Seaboard Rayong, Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

  • Manage, control and ensure plant accounting activities and procedures conform to generally accepted accounting principles.
  • Prepare monthly financial reports with all needed financial and costing analysis comparing with Budget and KPIs.
  • Provide needed support Director and other Departments Head in developing financial and budget policies and procedures.
  • Ensure that all financial transactions are handled and processed in-line with the approved policies and procedures.
  • Develop the necessary management reports to support operational business decisions.
  • Support project teams to ensure costs are controlled within Budget and Authority, and that cost control is maintained from inception to completion.
  • Recommend benchmarks for measuring the financial and operating performance of divisions and departments with competitor.

Connect with us

Social Media Channels