ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และผลตอบแทน
 เครื่องแบบพนักงาน
 รถรับ - ส่ง
 อาหารกลางวัน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
  ประกันชีวิต
 โบนัสประจำปี
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 เงินเกษียณอายุ
 เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
 เงินยืมฉุกเฉิน
 ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
 ลาเพื่อการศึกษาบุตร
 ลาสมรส
 ลาอุปสมบท
ตำแหน่ง - Maintenance Engineer ← ย้อนกลับ
ประเภท : Full Time | สถานที่ทำงาน : Summit Auto Body Industry, Samutprakarn | ประกาศเมื่อ Feb 23, 2023

รายละเอียดงาน

  • ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา / ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
  • งานปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
  • งานติดตั้ง/ย้าย/ปรับปรุงเครื่องจักร
  • งาน New Line - งาน Pokayoke
  • งาน Preventive Maintenance
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ​มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม


วิธีการสมัคร
Human Resources Department
Summit Auto Body Industry Co., Ltd.
32-33 Moo17, Bangna-Trad Road, BangpleeYai, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel: 0-2338-6000 Ext. 1831
Website: http://www.summitautogroup.com/
หาต้องการสมัคร กรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง

Connect with us

Social Media Channels