ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และผลตอบแทน
 เครื่องแบบพนักงาน
 รถรับ - ส่ง
 อาหารกลางวัน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
  ประกันชีวิต
 โบนัสประจำปี
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 เงินเกษียณอายุ
 เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
 เงินยืมฉุกเฉิน
 ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
 ลาเพื่อการศึกษาบุตร
 ลาสมรส
 ลาอุปสมบท
ตำแหน่ง - Project Engineer - New Model ← ย้อนกลับ
ประเภท : Full Time | สถานที่ทำงาน : Summit Auto Body Industry Co., Ltd., Samutprakarn | ประกาศเมื่อ Oct 24, 2022

รายละเอียดงาน

Project Engineer - New Model (TOEIC Score 450 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)


คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – ปริญญาโท ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหากร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 0-3 ปี ในงานสายตรง/งานที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรม
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (มีคะแนน TOEIC Score 450 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า)
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี


วิธีการสมัคร
Human Resources Department
Summit Auto Body Industry Co., Ltd.
32-33 Moo17, Bangna-Trad Road, BangpleeYai,
Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel: 0-2338-6000 Ext. 1831,1804
E-mail:hr.recruit.sab@summitautogroup.com
Website: http://www.summitautogroup.com
หาต้องการสมัคร กรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง

Connect with us

Social Media Channels