ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และผลตอบแทน
 เครื่องแบบพนักงาน
 รถรับ - ส่ง
 อาหารกลางวัน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
  ประกันชีวิต
 โบนัสประจำปี
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 เงินเกษียณอายุ
 เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
 เงินยืมฉุกเฉิน
 ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
 ลาเพื่อการศึกษาบุตร
 ลาสมรส
 ลาอุปสมบท
ตำแหน่ง - อาจารย์ผู้สอนงาน Technical Skill ← ย้อนกลับ
ประเภท : Full Time | สถานที่ทำงาน : Summit Auto Body Industry, Samutprakarn | ประกาศเมื่อ Feb 23, 2023

รายละเอียดงาน

  • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในส่วนของการผลิตมีทักษะก่อนเริ่มงาน
  • ร่างหลักสูตรและจัดทำคู่มือการสอน สื่อต่าง ๆ ในงานสอนและข้อสอบวัดความรู้ต่าง ๆ
  • ดำเนินงานด้าน Shop floor ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
  • อำนวยความสะดวกในการจัดทำกิจกรรมและการอบรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ


คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล, อุตสาหการหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการสอนงานหรือการเป็นวิทยากรบรรยายด้านงาน Technical Skill
  • มีความสามารถในด้านการตัดต่อ VDO และผลิตสื่อการเรียนการสอน
  • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีทักษะในการติดต่อประสานงาน


วิธีการสมัคร
Human Resources Department
Summit Auto Body Industry Co., Ltd.
32-33 Moo17, Bangna-Trad Road, BangpleeYai, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel: 0-2338-6000 Ext. 1831
Website: http://www.summitautogroup.com/
หาต้องการสมัคร กรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง

Connect with us

Social Media Channels