ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

Engineer (Maintenance/New Project/QA)

ประสบการณ์ : 1-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Engineer (Maintenance/New Project/QA)

1ตำแหน่ง

Budget Control Manager

ประสบการณ์ : 5 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Monitoring  Annual Budget plan
 • Analyze financial budget for SUMMIT Group
 • Analyze profit variance, sales volume variance, cost variance and analyze  return of SAB group’s investment
 • Prepare management report and present for decision making
 • Develop and improve Budget plan correctly and be apply in managerial
 • Co-ordinate, advise and make a corporation with relevant department

2ตำแหน่ง

Marketing & Sales – General Manager 2 Position (Thai & Japanese)

ประสบการณ์ : 5-7 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ​Managing and developing overall marketing & sales strategies, policies and activities effectively
 • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans
 • Identifies marketing opportunities by identifying customer requirements; defining market, competitor’s share, and competitor’s strengths and weaknesses; forecasting projected business; establishing targeted market share
 • Meets marketing and sales financial objectives by forecasting requirements; preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions
 • Determines annual and gross-profit by forecasting and developing annual sales for Thailand and Indonesia; projecting expected sales volume and profit for existing and new products; analyzing trends and results; establishing pricing strategies; recommending selling prices; monitoring costs, competition, supply, and demand
 • Build, enhance and maintain excellent relationship with clients effectively
 • Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand
 • Develops and recommends product positioning, packaging, and pricing strategy to produce the highest possible long-term market share
 • Monitors competitor products, sales and marketing activities
 • Establishes and maintains relationships with industry influencers and key strategic partners
 • Build, enhance and maintain excellent relationship with clients effectively
 • Prepares periodic sales report showing sales volume, potential sales, and areas of proposed client base expansion

1ตำแหน่ง

TPM Manager

ประสบการณ์ : 8-10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Lead the implementation of TPM LEAN and engineering process for the entire production process
 • Leader to support, tracking and monitoring the improvement of each TPM’s project with related department, consistent with annual TPM plan (Master plan, Annual Plan)
 • Coordinate and align with Leader of TPM Pillar (8 pillars) to ensure proper Implementation at each TPM stages
 • Support & present the projects as TPM coordinator
 • Facilitate the activities to support the standardization of all Management system: TS16949
 • Utilization of Lean tools, TPM, processes and systems
 • Analysis Weakness and strength of each TPM pillars and continuous improvement (CI) using Total Productive Maintenance (TPM) methodology
 • Implement Total Productive Maintenance (TPM) to the site.
 • Promote improvement projects and activities with the target to reduce the waste in production and report to TPM Headquarter

2ตำแหน่ง

Human Resource Manager (Department Level)

ประสบการณ์ : 10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Overall control of Human Resource & general administrative functions including policies & regulations, compensation, Provident fund
 • Labor Union management
 • Welfare (transportation, canteen, uniform)
 • Deliver a human resources plan and personnel management policies and procedures
 • Develop KPI system and performance management system
 • Advise and guide on pay related matters: pay reviews and reward projects
 • Guarantee the reliability of the compensation matters, while monitoring payroll, welfare & benefit programs, and analyzing organizational pay practices to be in line with the employment market.
 • Handle the full-cycle recruitment for positions with the support production.
 • Build up a positive corporate culture to strengthen employees’ morale and enhance the engagement of all staff in the organization by proposing and organizing events/activities.
 • Benchmark HR trends and advise on potential areas of internal improvement.
 • Liaise with other HR colleagues within the Group to share and implement HR best practices.
 • Support information and various projects assigned by Top Management.

1ตำแหน่ง

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

ประสบการณ์ : 2-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To create the basic design parts in accordance to new model conceptual design by CATIA or NX.
 • Be part of the team to design and develop product according to company procedures and agreement with customer.
 • Perform R&D jobs day to day, break down and project jobs- to reach department goals.
 • Final improve product design to meet customer requirement.
 • Preparation topic test requirement.
 • Make document and engineering report R&D project.

Connect with us

Social Media Channels