ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

2ตำแหน่ง

Recruitment Officer - Senior Officer

ประสบการณ์ : 3 Years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Search for the source of manpower supply with the right competencies.
 • Process and contact Labor Department or University or Institution to notice on board.
 • Arrange advertisement on internet under approved budget.
 • Conduct recruitment and selection such as screening resumes, skill testing and interviews to fill most qualified staff.
 • First interview with candidates before propose to next interviewer.
 • Conduct exit interview and summarize all related factors.
 • Prepare presentation for orientation program.
 • Conduct a part of Orientation Program for new staff.
 • Provide comments for relevant divisions on proper qualification of vacant positions.

2ตำแหน่ง

ISO Officer, ISO Senior Officer

ประสบการณ์ : 3 Year

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Control ISO 9001, 14001, IATF 16949 and monitoring with Team Audit
 • Support all ISO document with all department
 • Support Customer audit
 • Control, monitoring and plan for ISO document and up to date all document also.
 • Any assignment from Manager

1ตำแหน่ง

Production Manager (Tooling & Die)

ประสบการณ์ : 5 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd., Rayong

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To follow up, conclude and make a report about progress to make of tool, machine and equipment by weekly report.
 • To follow up and maintain in case of engineering change from customers.
 • To review concept of D/S and DWG D/S Die, Jig, CF, Tool at assembly point before making tool.
 • Trial New Model Project with customer and make a decision with customer
 • Data Part Adjustment/Improvement accordingly with customer’s require
 • Management Manpower, budget and any function depend on Company Policy
 • Control Budget under Cost Reduction Activity
 • Maintain and maintenance Tooling Jig/Die/Mold within manufacturing process for smoothly production

Connect with us

Social Media Channels