ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
• เครื่องแบบพนักงาน
• รถรับ - ส่ง
• อาหารกลางวัน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• เงินเกษียณอายุ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
• เงินยืมฉุกเฉิน
• ลาทำบัตรประชาชน
• ลาเพื่อการศึกษาบุตร
• ลาสมรส
• ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

Joint Venture General Manager

ประสบการณ์ : 10 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ​To manage, coordinate and control Accounting job of Joint Venture Follow Company’s policy.
 • To monitor, follow-up the job operation for accordance company’s system.
 • To Analyze and audit Accounts/Tax/Cash flow/Stock system and related documents.
 • To be consultant on Accounting/Tax/Cash flow/Stock system and related job.
 • To be representative of monthly meeting that related on shareholder and company’s board.
 • In part of approved team for payment consideration.
 • Ensure that the job operation is efficiency and also achieve company’s goal.

8ตำแหน่ง

Engineer (Quality Project, New Project, Planning & Delivery, Marketing & Sales)

ประสบการณ์ : 0-2 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Quality Project Engineer               2   Positions
 • New Project Engineer                   2   Positions
 • Marketing & Sales Engineer          2   Positions
 • Planning & Delivery Engineer        2   Positions

1ตำแหน่ง

Internal Audit Officer / Finance Audit Officer

ประสบการณ์ : 2-8 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารก่อนทำการจ่ายเงินของบริษัทในกลุ่ม Summit Group
        - จำนวนเงิน
        - Due การชำระเงิน
        - Credit Term
        - ลายเซ็นต์ผู้จ่ายและผู้รับเงิน
        - ลายเซ็นต์ผู้อนุมัติ P/O
        - เอกสารประกอบการจ่ายอื่น ๆ เช่น Inv, P/R, ใบเสนอราคา, ใบรับวางบิล
- เปรียบเทียบภาพรวมค่าใช้จ่ายของบริษัท ในกลุ่ม Summit Group ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์งานต่าง ๆ จากระบบ SAP
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายจัดซื้อ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

1ตำแหน่ง

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

ประสบการณ์ : 2-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To create the basic design parts in accordance to new model conceptual design by CATIA or NX.
 • Be part of the team to design and develop product according to company procedures and agreement with customer.
 • Perform R&D jobs day to day, break down and project jobs- to reach department goals.
 • Final improve product design to meet customer requirement.
 • Preparation topic test requirement.
 • Make document and engineering report R&D project.

Connect with us

Social Media Channels