เยี่ยมชมการดำเนินงาน โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา

08 November 2018

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คุณกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร  บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี  ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดจ้างครูทดแทนครูเกษียณ โครงการพัฒนาโรงเรียน อาทิเช่น การเลี้ยงไข่ไก่ ระบบน้ำเพื่อการเกษตรอาหารกลางวัน กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น และ บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมี คุณคำพัน กัมมุขโช ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ตั้งอยู่หมู่ 10 ต.หนองเเวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  ก่อน  ปี พ.ศ. 2520 นักเรียนชาวบ้านหนองนกคู่ ต้องเดินเท้าไปเรียน ณ โรงเรียนวัดไพรงาม  ระยะทางทางห่างจากหมู่บ้าน  ประมาณ 6 กิโลเมตร  ปี พ.ศ.2520 นางหทัยรัตน์   จุฬางกูร ร่วมกับชาวบ้านบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ 72 ตารางวา  เเละบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนไม้ 1 หลัง 4 ห้องเรียน มูลค่า 353,620 บาท ทางราชการจึงตั้งชื่อว่า“โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา” ตามชื่อสกุลของผู้บริจาคตั้งเเต่สืบนั้นมา

ปัจจุบัน  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา  ได้พัฒนาตามลำดับทั้งด้านวิชาการ  อาคารสถานที่บุคลากร เเละงานกิจกรรมนักเรียน  รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของบ้านหนองนกคู่ทุกด้านในปีการศึกษา 2561  มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน  เป็นนักเรียนระดับปฐมวัย 10 คน  นักเรียนระดับประถมศึกษา 34  คน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1-ชั้นป.6 ครูสายผู้สอน  8 คน เป็นชาย 3  คน เป็นหญิง 5 คน  


Connect with us

Social Media Channels