ข่าวสาร
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
1MW Solar Rooftop Grand Opening
READ MORE
ประชุมคณะกรรมการ ส.อ.ท.สป.
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก ​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
READ MORE
บริจาคหุ่นยนต์ให้กับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
READ MORE
KATECH แสวงหาความร่วมมือในถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก สมาคมวิศกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น
READ MORE
สวทช. สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก ​สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก Aichi Steel Schoo ญี่ปุ่น
READ MORE
ประธานบริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงาน รร.จุฬางกูร
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก ​ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี
READ MORE
คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
READ MORE

Connect with us

Social Media Channels