สวทช. สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

14 January 2019

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. คุณพูลศักดิ์ วุฒิกุล ผู้อำนวยการสายงานคุณภาพ และ วิจัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะ ให้สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในหัวข้อ "การยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Industry 4.0" และหัวข้อ "ประโยชน์มาตรการทางภาษี 300% และผลกระทบกรณีมาตรการที่จะสิ้นสุดลงในปี 2562" โดยมีผู้สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ และ ทีมงานสวทช. (iTAP) 

 
 
 

Connect with us

Social Media Channels