คณะเยี่ยมชมจาก สมาคมวิศกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น

17 January 2019

เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิศกรรมยานยนต์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น สาขาย่อยคันโต (JSAE Kanto Br.)  เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด  โดยมีคุณอัจฉรา บุบผามาลา   ผู้จัดการแผนก Lab Center  คุณวิชุตา ยังมีสุช ผู้จัดการแผนก และ เจ้าหน้าที่ R&D ให้การต้อนรับ

รายชื่อนักศึกษา จำนวน 4 คน

Thailand   (Chulalongkorn University)
1. Mr.Soravas Treenok
2. Mr.Kant Chaisuwan

Japan   (Kanto Gakuin University)
3. Mr.Atuyashi UETA  
4. Mr. Ryo YAMAIZUMI  
 

Connect with us

Social Media Channels