คณะเยี่ยมชมจาก ​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09 October 2019

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.   คณะนักศึกษา และอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด   โดยมีคุณวิชุตา ยังมีสุข ผู้จัดการแผนก (Corporate Affairs) / ผู้บริหารสายงานโรงงาน และ ผู้บริหาร R&D ให้การต้อนรับ
 

Connect with us

Social Media Channels