รูปภาพกิจกรรม
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY

น้อมเกล้่าฯ ถวายเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมจัดการแข่งขันแรลลี่ ส.อ.ท. ครั้งที่ 5 ชิงถ่้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วางพวงมาลาถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ถวายศาลาเอนกประสงค์ วัดผ่องพลอย

ร่วมงานประเพณีโยบัว วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ

ประธานพิธียกช่อฟ้า วัดคันธารมณ์ บุรีรัมย์

สร้างเมรุ วัดป่าพระประเสริฐ เลย

ก่อตั้งโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา บุรีรัมย์

สนับสนุนอาคารเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุรินทร์

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการ TSAE Auto Challenge Student Formula

สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ TSAE Auto Challenge Student Formula

สนับสนุนอุปกรณ์รถมหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ TSAE Auto Challenge Student Formula

มอบเงินสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โครงการ JSAE Student Formula JAPAN

พัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองบ้านระกาศ สมุทรปราการ

บริจาคอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ระยอง

นำนักเรียนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2554

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2555

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2556

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561

ซัมมิทจิตอาสานำนักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ซัมมิท โรงงานในฝัน"

จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย SUMMIT CORPORATION ปี 2554

บริจาคเงินสมทบทุน อาคาสมเด็จพระเทพรัตน์ มูลนิธิรามาธิบดี

สนับสนุนเสื้อจราจรสะท้อนแสง กองบังคับการตำรวจจราจร

สนับสนุนไฟฉาย และกระบองไฟ สภ.บางบ่อ สมุทรปราการ

สนับสนุนรถเข็นสำหรับผู้พิการ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

งานวันเด็กแห่งชาติ 2556 ณ อบต.ท่าเสา กาญจนบุรี

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ สภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย และสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุนากีส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๒,๕๕๐ ต้น

บริจาคโต๊ะเก้าอี้ของพี่ สานฝันแด่น้องๆ มูลนิธิ FORDEC

สนันสนุนกระบองไฟจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร

สนับสนุนเครื่องใช้สำนักงาน กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กระบี่

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สถานแรกรับเด็กหญิง บัานธัญญพร

บริจาคที่นอน และหมอน สถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพ บ้านบางปะกง

สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Connect with us

Social Media Channels